AstaZero Challenge 2017

Visionen är att etablera en prestigefylld tävling i trafiksäkerhet mellan alla aktörer i fordonsindustrin; akademi, fordonstillverkare, underleverantörer etc. Ett “VM” i trafiksäkerhet för självkörande fordon, eller del av EuroNCAP för autonomous drive. En tävling som utmanar tillverkarna i mer och mer komplexa scenarion.

Plan 2017

Som ett första steg vill vi utreda förutsättningarna för en första tävling där gapet mellan VR och fullskale-test minskas genom att köra en riktig bil på en testbana med koner så snabbt som möjligt, riva så få koner som möjligt, med ett VR-headset på sig som visar banan i virtual reality. Positionen i VR och verklighet ska överenstämma så likt som möjligt. Konkret innebär detta två moment:

1. Bygga VR-miljö med hög grad av samstämmighet med verkligheten.
2. Köra ett verkligt fordon genom en bana med 10 koner på provbanan, baserat på synintrycken från VR-miljön.

Mässa

I samband med tävlingen finns det möjlighet att träffa och mingla med företag och organisationer i branchen.

Studenter

Fyll i detta formulär för att få mer information om tävlingen.

Partnerbolag

Vi söker nu bolag och organisationer som vill bli partner till genomförandet av denna tävling. För mer information kontakta Magnus.Willner@inceptive.se, Niklas.Lundin@AstaZero.com eller använd detta formulär.

 

Creating trust in automated vehicles – Investigating the impact of object recognition on users trust

 

viktoria logotyperiselogo139_120Inceptive labs logo 200