Forskning- och utvecklingsingenjör på AstaZero

Ta chansen och häng med AstaZero på Göteborgsregionens, Sveriges och Europas häftiga resa mot automatiserade fordon!

Om oss
AstaZero, ett samägt bolag mellan av RISE, Research Institutes of Sweden (ri.se) och Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers.se), är ett världsledande högteknologiskt testcenter för forskning och utveckling inom aktiv trafiksäkerhet, uppkopplade och automatiserade transporter. Testcentret har en unik sammansättning av fysiska och digitala utvecklingsmiljöer som skapar möjlighet att driva, stödja och påskynda forskning och utveckling. Utveckling sker genom partnerskap och nära samarbete med fordonstillverkare, leverantörer, myndigheter och universitet från hela världen.Som utvecklingsingenjör på AstaZero kommer du vara en del i utvecklingen av testutrustning, testmetodik och testmiljöer för att vi fortsatt ska vara världsledande inom verifiering av framtidens automatiserade och uppkopplade transportsystem. Med ditt bidrag kommer vi möjliggöra utmanande tester av automatiserade och uppkopplade fordon för en säker och hållbar trafikmiljö även i framtiden.

Om rollen
Du kommer utgöra en viktig del av AstaZeros R&D-avdelning, där vi forskar på och utvecklar lösningar som säkerställer transportsystemets tillförlitlighet även i framtiden. Genom medverkan i forskningsprojekt tillsammans med industri och akademi bidrar du till de teknologier som formar morgondagens transportsystem och infrastruktur. Ditt fokus kommer ligga på utveckling av digitala system som ska leda, styra och övervaka testningen i våra testmiljöer. Som mjukvaruutvecklare kommer du vara del i ett växande team som jobbar i både egna utvecklingsprojekt och forskningsprojekt tillsammans med flera olika företag. Målet är att skapa mjukvara som bidrar till ökad förmåga, både kortsiktigt och långsiktigt, i testningen på AstaZero. Du kommer också att interagera med andra områden som tex simulering. I din roll kommer du att jobba mycket självständigt, samtidigt som en nära dialog förs i teamet, som följer ett agilt arbetssätt. Ditt arbete sker framför allt på utvecklingskontoret i Lindholmen Science Park, med flexibilitet att arbeta viss tid hemifrån, men en hel del verksamhet är också förlagd till vår testbana utanför Borås.

Continue reading