Forskning- och utvecklingsingenjör på AstaZero

Ta chansen och häng med AstaZero på Göteborgsregionens, Sveriges och Europas häftiga resa mot automatiserade fordon!

Om oss
AstaZero, ett samägt bolag mellan av RISE, Research Institutes of Sweden (ri.se) och Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers.se), är ett världsledande högteknologiskt testcenter för forskning och utveckling inom aktiv trafiksäkerhet, uppkopplade och automatiserade transporter. Testcentret har en unik sammansättning av fysiska och digitala utvecklingsmiljöer som skapar möjlighet att driva, stödja och påskynda forskning och utveckling. Utveckling sker genom partnerskap och nära samarbete med fordonstillverkare, leverantörer, myndigheter och universitet från hela världen.Som utvecklingsingenjör på AstaZero kommer du vara en del i utvecklingen av testutrustning, testmetodik och testmiljöer för att vi fortsatt ska vara världsledande inom verifiering av framtidens automatiserade och uppkopplade transportsystem. Med ditt bidrag kommer vi möjliggöra utmanande tester av automatiserade och uppkopplade fordon för en säker och hållbar trafikmiljö även i framtiden.

Om rollen
Du kommer utgöra en viktig del av AstaZeros R&D-avdelning, där vi forskar på och utvecklar lösningar som säkerställer transportsystemets tillförlitlighet även i framtiden. Genom medverkan i forskningsprojekt tillsammans med industri och akademi bidrar du till de teknologier som formar morgondagens transportsystem och infrastruktur. Ditt fokus kommer ligga på utveckling av digitala system som ska leda, styra och övervaka testningen i våra testmiljöer. Som mjukvaruutvecklare kommer du vara del i ett växande team som jobbar i både egna utvecklingsprojekt och forskningsprojekt tillsammans med flera olika företag. Målet är att skapa mjukvara som bidrar till ökad förmåga, både kortsiktigt och långsiktigt, i testningen på AstaZero. Du kommer också att interagera med andra områden som tex simulering. I din roll kommer du att jobba mycket självständigt, samtidigt som en nära dialog förs i teamet, som följer ett agilt arbetssätt. Ditt arbete sker framför allt på utvecklingskontoret i Lindholmen Science Park, med flexibilitet att arbeta viss tid hemifrån, men en hel del verksamhet är också förlagd till vår testbana utanför Borås.

Continue reading

AstaZero Dry Zone

World’s Longest Indoor Autonomous Vehicle Test Track Now Open

The automotive industry is undergoing change and tests and trials are being conducted more agilely. AstaZero is now opening the world’s longest indoor track for testing active safety systems and autonomous technologies for all types of vehicles. Vehicle operators are able to conduct tests 24 hours a day, 365 days a year with reproducible light and surfaces. 

AstaZero is the world’s first full-scale independent testing and demonstration facility for future road safety, and it is now being expanded to house the world’s longest indoor track: 700 metres long and 40 metres wide. AstaZero Dry Zone will be inaugurated on 28 April.

–    “AstaZero Dry Zone will play an important role in the transition of the automotive industry and will provide unique opportunities needed for research, development and validation of self-driving and connected vehicles as well as the surrounding infrastructure,” says Pia Sandvik, CEO RISE. 

The automobile industry conducts millions of tests every year. Reproducible environments are a fundamental prerequisite for ensuring the accuracy of test results.  

–    “The tests and trials conducted by vehicle operators require plenty of personnel and result in excessive travel,” says Peter Janevik, CEO of AstaZero. “In AstaZero Dry Zone, the development time can be streamlined and tests can be carried out 24 hours a day, 365 days a year.”

Continue reading

The world’s longest indoor test track for self-driving vehicles

AstaZero is now building the world’s longest indoor track for testing self-driving vehicles. AstaZero is the leading test bed for the automated transport systems of the future. With the new indoor track, AstaZero consolidates its position as a world-unique test environment.

The Swedish test bed AstaZero, located in Hällered outside Borås, is the world’s first full-scale independent test and demonstration environment for future traffic safety.

Every year, more than 1.2 million people worldwide are killed in traffic accidents. Active safety is a way to reduce the number of fatal accidents. The next step is systems for automated driving and AstaZero offers a unique facility with different traffic environments that makes it possible to test advanced safety systems and their functions for different types of traffic and traffic situations.

Continue reading